Zorg en Gezondheid

Gegevensdeling in zorg en welzijn van start 30 april 2012

 
In november 2012 zullen 4 pilootprojecten in Aalst, Limburg, Turnhout en Zenneland als eerste aan de slag gaan met Vitalink, het elektronisch platform voor het delen van zorg- en welzijnsgegevens. Samenwerkingsverbanden van huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, verzorgers en softwarebedrijven werden geselecteerd om Vitalink uit te testen in de praktijk. De pilootgroepen starten in mei met de voorbereidingen binnen hun project en met de aanpassing van de bestaande software. “De eerste pilootprojecten zullen zich concreet toeleggen op het delen van medicatiegegevens, op voorwaarde dat de patiënt zijn toestemming geeft”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Lees meer
 
 

Vitalink - pilootproject voor meer transparante medische gegevens 30 april 2012

 
Vanaf november gaan huisartsen, apothekers, verpleegkundigen en andere hulpverleners medische gegevens uitwisselen via het digitaal platform Vitalink. Het gaat om een pilootproject. De provincie Limburg is één van de vier regio's waar Vitalink getest zal worden. Het project moet in de eerste plaats voor meer transparantie zorgen. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering gaat voor sociale bescherming 27 april 2012

 
De Vlaamse regering keurde vandaag het decreet Vlaamse sociale bescherming goed. Dat bevat onder andere de Vlaamse zorgverzekering, een premie voor jonge kinderen en een maximumfactuur voor thuiszorg. Het decreet is een eerste stap naar een vernieuwd sociaal beleid, een voornemen uit het regeerakkoord. “De Vlaamse regering geeft met het decreet Vlaamse sociale bescherming aan dat ze een sociale, warme en zorgzame samenleving even belangrijk vindt als een welvarend Vlaanderen”, zegt minister Jo Vandeurzen. Het decreet werd aangepast aan het advies van de Raad van State en moet nu nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Lees meer
 
 

"Meer vaccineren tegen 2015" 21 april 2012

 
Tegen 2015 zouden in Vlaanderen quasi alle kinderen ingeënt moeten zijn tegen mazelen, bof en rubella. Dat is de doelstelling van minister vandeurzen. Alle volwassenen moeten over enkele jaren ook via het internet zelf kunnen controleren welke vaccins ze hebben gehad. Lees meer
 
 

De vergrijzing slaat toe in onze ziekenhuizen 16 april 2012

 
De vergrijzing slaat toe in onze ziekenhuizen. 75-plussers zorgen mee voor een overvolle ziekenboeg. De bedden blijven bezet, omdat ze vaak niet terecht kunnen in rusthuizen of dagcentra. Hoe dit oplossen? Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Anita Jans, de zorgmanager van het Jessaziekenhuis in Hasselt, antwoorden op de vragen van TVL. Lees meer
 
 

Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid ook buiten het erkend ziekenhuis 30 maart 2012

 
De kwaliteit van de zorg voor iedere patiënt en de veiligheid van iedere patiënt moeten optimaal gewaarborgd worden, ongeacht of men zich richt tot een erkend ziekenhuis of een interventie ondergaat buiten de muren van een erkend ziekenhuis. Lees meer
 
 

Darmkankeronderzoek vanaf 2014 bij 1,9 miljoen Vlamingen 3 februari 2012

 
De Vlaamse overheid organiseert vanaf 2014 een grootschalige darmkankerscreening.  “Uit proefonderzoek blijkt dat meer dan 40% van de bevolking bereid is mee te werken aan zo’n screening”, zegt minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Jaarlijks krijgen meer dan 5.000 Vlamingen de diagnose darmkanker. Daarmee is het de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen en de derde meest voorkomende kanker bij mannen. Lees meer
 
 

Hoe zit het met de gezondheid in Vlaanderen? 24 januari 2012

 
Vandaag gaf minister Vandeurzen een toelichting bij de stand van zaken van de gezondheidsdoelstellingen in Vlaanderen. Om accenten te leggen binnen het preventieve gezondheidsbeleid startte de Vlaamse overheid in 1998 met gezondheidsdoelstellingen. Dat zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen die binnen een bepaalde periode gerealiseerd moeten worden.  Concreet werden 6 thema’s weerhouden: tabak, alcohol en drugs, infectieziekten en vaccinaties, borstkankeropsporing, ongevallenpreventie, voeding en beweging, suïcidepreventie. Lees meer
 
 

Debat - de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg 11 december 2011

 
Zaterdag 11 december debateerden meer dan 700 zorgverleners, patiëntenvertegenwoordigers en beleidsverantwoordelijken over de toekomst van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Lees meer
 
 

HPV-vaccinatie in Vlaanderen slaat aan 22 augustus 2011

 
HPV-vaccinatie is sinds vorig schooljaar gratis voor meisjes uit het eerste jaar secundair onderwijs. Het HPV-vaccin beschermt tegen twee types van het Humaan Papillomavirus (HPV) die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. Vlaams minister Jo Vandeurzen stelt met tevredenheid vast  dat - na het eerste vaccinatiejaar - ongeveer 83% van de 35.000 meisjes die in aanmerking kwamen volledig gevaccineerd (3 inspuitingen) werden en dat 90% minstens 1 dosis heeft gekregen. De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) zorgden voor ongeveer 90% van de vaccinaties. We doen het daarmee beter of minstens even goed dan andere Europese landen (o.a. Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk). Ook dit jaar worden meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Zij krijgen begin september een informatiefolder over HPV-vaccinatie. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Zorg en Gezondheid
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr