Zorg en Gezondheid

Legalisering cannabis maakt preventie ongeloofwaardig 14 januari 2014

 
Bij legalisering wordt de preventieboodschap tegenstrijdig en ongeloofwaardig: de overheid pleit voor ontrading van het gebruik, maar organiseert tegelijkertijd zelf cannabisaanbod. Lees meer
 
 

Bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikkedarm 14 december 2013

 
‘Het aantal nieuwe diagnoses en overlijdens door kanker blijft hoog. Het is daarom noodzakelijk om te blijven investeren in de preventie van  kanker door bevolkingsonderzoek’, aldus  Vlaams minister Jo Vandeurzen. Tijdens de gezondheidsconferentie stelt hij de nieuwe gezondheidsdoelstelling voor de periode 2014-2020 voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikkedarmkanker voor. Lees meer
 
 

Filmpje 'Extern kenbaar maken van kwaliteitsindicatoren' 13 december 2013

 
In dit filmpje getuigen drie ziekenhuizen hoe zij het extern kenbaar maken van resultaten ervaren. Inspirerende voorbeelden! Lees meer
 
 

Er is in de Vlaamse ziekenhuizen het voorbije jaar hard gewerkt aan de kwaliteit van de zorg 13 december 2013

 
Kwaliteit van zorg is een patiëntenrecht en krijgt terecht veel aandacht. Binnen de ziekenhuizen is het voorbije jaar een grote kwaliteitsdynamiek ontstaan. De 3 pijlers waarrond momenteel gewerkt wordt zijn: accreditatie, het werken met kwaliteitsindicatoren en een nieuw toezichtsmodel. Kwaliteitsverbetering is de eerste doelstelling. Voor de patiënt is het daarnaast belangrijk dat ziekenhuizen hun resultaten bekend maken en dat ze dat op een heldere en duidelijke manier doen. De eerste ziekenhuizen hebben deze stap gezet en ze zetten daarmee de toon: transparantie wordt de norm.  Lees meer
 
 

www.gezondheidenwetenschap.be 9 december 2013

 
Nieuwe website www.gezondheidenwetenschap.be met duidelijke en wetenschappelijk bewezen gezondheidsinformatie Lees meer
 
 

Betere kwaliteit voor zorgverleners en patiënten 7 december 2013

 
Evolutie en uitdagingen voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Lees meer
 
 

De uitdagingen voor de eerstelijnszorg 7 december 2013

 
Vandaag leven we met z'n allen langer. Daardoor komen chronische ziektes steeds vaker voor en hebben we nood aan meer zorg. De eerstelijnszorg (de zorg die in de buurt van de patiënt rechtstreeks toegankelijk is zoals bv. de huisdokter, de verpleegkundige, de kinesist... ) speelt in de aanpak van deze uitdagingen een erg belangrijke rol Lees meer
 
 

1813: nieuw nummer voor de Zelfmoordlijn 13 november 2013

 
De Vlaamse overheid werkt sinds 2006 structureel en duurzaam aan de preventie van zelfdoding. In maart 2013 werd een nieuw actieplan suïcidepreventie goedgekeurd. Doel van het plan is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 met 20% te doen dalen, in vergelijking met het jaar 2000. Om dat waar te maken heeft de Vlaamse Regering beslist om het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) te erkennen als partnerorganisatie. Met die partnerorganisatie kan de Vlaamse overheid verder werken aan de coördinatie, afstemming, continuïteit, wetenschappelijke onderbouw én evaluatie van het beleid inzake suïcidepreventie in Vlaanderen. Tegelijkertijd werken het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en Tele-Onthaal vanaf vandaag samen aan een nieuw noodnummer 1813. 1813, het nieuwe telefoon – en chatnummer van de Zelfmoordlijn, moet de drempel voor de burger verlagen. Lees meer
 
 

Nieuwe cannabiscampagne helpt jongeren fabeltjes doorprikken 5 november 2013

 
Vreemd gaan zit in de genen, en cannabis in 1 op 10 broekzakken. Met deze en andere slogans wil de Vlaamse overheid met een nieuwe campagne jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik. Zijn de stellingen juist of fout? Denk na, en laat je vooral niet vangen. Want neen, cannabis gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Misverstanden ontkrachten en correct informeren, zo wil de campagne jongeren overtuigen te doen zoals de meeste van hun leeftijdgenoten: cannabis links laten liggen. Lees meer
 
 

Start van Vlaams Bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker 1 oktober 2013

 
Deze maand start het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Mannen en vrouwen van 56 tot en met 74 jaar zullen om de twee jaar een uitnodiging met een test in hun brievenbus krijgen. “Experten zeggen dat we met dit bevolkingsonderzoek in Vlaanderen 400 sterfgevallen per jaar kunnen voorkomen”, zegt minister Vandeurzen. Dikkedarmkanker is in Vlaanderen bij mannen de derde en bij vrouwen de tweede meest voorkomende kanker. Jaarlijks krijgen meer dan 5.000 Vlamingen te horen dat ze dikkedarmkanker hebben. Als dikkedarmkanker vroeg ontdekt wordt is hij beter te behandelen. Ook de kans op overleving stijgt. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Zorg en Gezondheid
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr