Personen met een handicap

"Juiste plek kiezen voor jongeren met psychische problemen" 13 februari 2013

 
In een reactie op de actie van het personeel in Beernem zegt de minister alle respect te hebben voor de medewerkers die in hun werk in de gemeenschapsinstellingen soms geconfronteerd worden met jongeren met een zeer complexe problematiek. Lees meer
 
 

Bezoek aan Handibeurs 10 december 2012

 
Zondag 9 december vond de 10de Kempense Handibeurs plaats. Dat is een infobeurs met 40 standen over tegemoetkomingen en hulpmiddelen voor senioren, zieken en mensen met een handicap. Lees meer
 
 

Coöperatieve zoekt geld voor aangepaste woningen 21 november 2012

 
In Vlaanderen zijn 5000 mensen met een handicap op zoek naar een aangepaste woning.  Maar de overheid heeft onvoldoende geld om die nood snel te lenigen. De vereniging Inclusie Invest wil daarom het grote publiek overtuigen om een aandeel te kopen in een coöperatieve, die dan investeert in aangepaste woningen. Inclusie Invest krijgt daarbij steun van de Vlaamse overheid. Lees meer
 
 

Dove mensen kunnen gebarentolken oproepen via internet 1 oktober 2012

 
Maandag 1 oktober start in Vlaanderen een project met afstandstolken. Dat project moet dove mensen toelaten om, via een tolkendienst op afstand, vlot te communiceren met iedereen in de samenleving en omgekeerd. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen steunt het project met 250.000 euro. Lees meer
 
 

Begroting 2013: vier groeipaden staan centraal 25 september 2012

 
Gisteren maakte minister-president Kris Peeters bekend dat de begroting 2013 in evenwicht is. De Vlaamse Regering deed dit zonder te raken aan de Vlaming die zorg nodig heeft en zonder te raken aan de toekomst van onze jeugd. Toch zijn er een aantal structurele maatregelen en besparingen voor iedereen van toepassing, dus ook voor de welzijns-, gezondheids- en gezinssector.  Lees meer
 
 

Rock For Specials 28 juni 2012

 
Samen met minister Joke Schauvliege bracht minister Jo Vandeurzen een bezoek aan het festival Rock for Specials. Dat is een festival voor personen met een verstandelijke beperking. De grote namen van Rock Werchter lieten zich hier al horen. Lees meer
 
 

Colloquium Perspectiefplan 2020 7 juni 2012

 
Op 6 en 7 juni vond in het ICC (Gent) het Colloquium Perspectiefplan 2020 plaats. Daar werd onderhandeld over de gehandicaptenzorg in Vlaanderen. Lees meer
 
 

Bezoek vzw Rozemarijn 3 juni 2012

 
Zondag 3 juni 2012 was minister Jo Vandeurzen te gast bij de officiële opening van het nieuwe tehuis en dagcentrum vzw Rozemarijn. Lees meer
 
 

A-huis in Sint-Truiden 10 jaar 18 april 2012

 
Het A-huis in Sint-Truiden vierde gisteren zijn 10-jarig bestaan. Het A-huis is een semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen met autisme. Minister Vandeurzen bracht gisteren een bezoekje aan de school. Lees meer
 
 

PGB experiment afgerond 31 maart 2011

 
De onderzoekers van het PGB-experiment hebben hun eindrapport voorgesteld aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en aan de sector. PGB staat voor PersoonsGebonden Budget en betekent dat een persoon met een handicap een som geld krijgt, of een trekkingsrecht, of beiden. Daarmee kan hij/zij een assistent, of zorg inkopen. Met dit budget kan men professionele, georganiseerde zorg inkopen, bijvoorbeeld in een voorziening. Dit was tot hiertoe, met het Persoonlijke assistentiebudget (PAB), slechts heel beperkt mogelijk. “De ervaringen van de PGB-budgethouders geven ons zeer waardevolle informatie en dit op een cruciaal moment,” zo zegt minister Vandeurzen: “We beginnen aan een grootschalige zorgvernieuwingsoperatie, we beschikken, ondanks de precaire sociaaleconomische situatie, over een budgettair meerjarenperspectief en in de sector Personen met een Handicap is de veranderingsmanager voor de zorgvernieuwing aan zijn opdracht begonnen.” Het experiment startte in 2008. 133 (volwassen) mensen namen er aan deel. Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Personen met een handicap
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr