13 november 2014

Sterfte door kanker en hart- en vaataandoeningen over 10 jaar gedaald

 

Er sterven steeds minder mensen aan kanker en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit de nieuwe sterftecijfers die Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin vandaag heeft voorgesteld. Het gaat om een dalende trend van 2003 tot 2012, rekening houdend met de leeftijdsverdeling van onze bevolking. Sterfte door zelfdoding, borst- en longkanker blijven wel de belangrijkste doodsoorzaken voor wie sterft voor z’n 65ste. In 2012 stierven er in totaal 60.335 inwoners van het Vlaams gewest. Dat waren er 2.669 meer dan het jaar ervoor. De zeer koude winter van eind januari tot begin maart 2012, is hier allicht niet vreemd aan. 

Dalende sterftecijfers

Door de toenemende vergrijzing van onze bevolking verwachten we met de jaren steeds meer overlijdens. Door voor leeftijd te standaardiseren, houden we rekening met de veroudering van de bevolking. De laatste 15 jaar zien we die gestandaardiseerde sterftecijfers steeds dalen. In 2012 liggen die dan wel iets hoger dan in 2011, maar wel nog duidelijk lager dan in 2010.

De globale daling van 2003 tot 2012 is te danken aan de daling van sterfte door 

  • hart- en vaataandoeningen (-35% bij mannen en vrouwen);
  • ziekten van het ademhalingsstelsel (- 39% bij mannen en 30% bij vrouwen) 
  • kanker en andere nieuwvormingen (- 15% bij mannen en 8% bij vrouwen).

Opmerkelijk is ook een aanhoudende daling van de zogenaamde “primair vermijdbare sterfte”, dat zijn sterfgevallen die door goede preventie vermeden kunnen worden. Is er bij vrouwen geen duidelijke trend, dan zien we bij mannen die primaire vermijdbare sterfte wel jaar na jaar afnemen. 

Belangrijkste doodsoorzaken

De belangrijkste doodsoorzaken verschillen per leeftijd. 

  • Oudere mensen, vanaf 80 jaar bij mannen en 70 jaar bij vrouwen, sterven vooral aan cerebrovasculaire aandoeningen (bijvoorbeeld hersenbloedingen) en hartaandoeningen. 
  • Bij jongere mensen, van 20 tot 39 jaar, blijft suïcide de belangrijkste doodsoorzaak, zowel bij mannen als vrouwen. Bij de mannen blijft suïcide zelfs tot 54 jaar de belangrijkste doodsoorzaak. 
  • Bij vrouwen zien we vanaf 40 jaar borstkanker als belangrijkste doodsoorzaak.
  • Longkanker is de belangrijkste doder bij mannen en vrouwen van 55 tot 65 jaar, en bij mannen nog tot 79 jaar. 

Minister Jo Vandeurzen: “Longkanker, borstkanker en zelfdoding kosten ons veel jonge levens. Het zijn drie doders waar we met preventie zwaar op blijven inzetten. Voor zelfdoding willen we met de zelfmoordlijn 1813 en heel wat andere acties tegen 2020 het aantal zelfdodingen met 20% doen dalen. Bij borstkanker is een vroege detectie de beste manier om de kans op overleving te verhogen. Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker biedt daarvoor de meest kwalitatieve opsporing aan voor vrouwen van 50 tot 69 jaar. En longkanker is uiteraard gerelateerd aan roken. In 2015 gaan we naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond tabak- en ander middelengebruik.”

Koude winter 

Het aantal sterfgevallen is in de winter altijd hoger dan in de zomer. De winter van 2012 kende echter een opmerkelijke koudegolf, vooral in februari. 

Dr. Anne Kongs van het Agentschap Zorg en Gezondheid: “De koudegolf in 2012 heeft geleid tot beduidend hogere sterftecijfers in februari en maart. Vooral ouderen vanaf 75 jaar werden getroffen. De verhoogde sterfte is terug te vinden in bijna alle doodsoorzakengroepen, maar het gaat vooral om chronische aandoeningen.”

Door deze hogere sterftecijfers is ook de levensverwachting in Vlaanderen niet verder gestegen zoals de voorbije jaren. Mannen hebben bij geboorte een levensverwachting van 78,9 jaar, vrouwen van 83,6 jaar. 

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen: “De levensverwachting blijft wel hoog in Vlaanderen, daar mogen we blij mee zijn. We zien ook in onze buurlanden dat de koude winter de levensverwachting gestabiliseerd heeft, maar dat is waarschijnlijk een tijdelijk effect.”

 

BijlageGrootte
PDF icon Presentatie Sterftecijfers 20121.03 MB
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr