Jo Vandeurzen tevreden met grootschalig sociaal akkoord voor non- en social profit 8 juni 2018

 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is tevreden dat de sociale partners en de Vlaamse Regering in goede samenwerking tot een nieuw intersectoraal akkoord voor de sociale sector zijn gekomen. Het akkoord omvat een half miljard euro aan extra middelen die worden ingezet op koopkracht en werkbaarheid voor het personeel en kwaliteit van de zorg. Lees meer
 
 

Eerste Sociaalwerkconferentie brengt het sociaal werk back to basics 24 mei 2018

 
De eerste Sociaalwerkconferentie, georganiseerd door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Departement WVG, bracht vandaag 1.000 mensen uit de brede wereld van het sociaal werk bijeen. Alle partners onderschrijven de 5 krachtlijnen die na een intens voortraject uit de bus kwamen. Kern van de boodschap na deze conferentie is om het sociaal werk terug naar de beginselen te brengen: het realiseren van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen zet schouders mee onder versterkte omkadering door directe inzet van bijkomend personeel 7 mei 2018

 
Minister Vandeurzen erkent dat de opvoeders in voorzieningen voor minderjarigen met een handicap geconfronteerd worden met complexer wordende problemen en stelde vandaag op een overleg met de vakbonden dat hij een belangrijke extra inspanning doet om daaraan tegemoet te komen. Er komen op korte termijn in totaal 500 jobs bij voor de sector personen met een handicap en de jeugdhulp. Ook zal er geïnvesteerd kunnen worden in aan de doelgroep aangepaste infrastructuur. Lees meer
 
 

Vlaanderen legt eigen laag bovenop sociale zekerheid met Vlaamse sociale bescherming 2 mei 2018

 
Het Vlaams Parlement keurde woensdag 2 mei definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Hiermee geeft het groen licht aan een van de meest grootschalige en unieke werven van deze Vlaamse Regering. Vlaanderen is een van de weinige regio’s die bovenop de federale sociale zekerheid een eigen sociale bescherming uitbouwt. De Vlaamse sociale bescherming doet voor de financiering een beroep op de solidariteit van iedereen die in Vlaanderen woont. 4,5 miljoen Vlamingen betalen jaarlijks 51 euro (of 26 euro voor mensen met een lager inkomen). Daarmee helpen ze 300.000 Vlamingen die zorg nodig hebben. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen bezoekt de rusthuisklas, een schoolvoorbeeld van vermaatschappelijking 2 mei 2018

 
Vandaag, op woensdag 2 mei, bracht Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een werkbezoek aan een uniek voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg. Het betreft een origineel intergenerationeel initiatief tussen een school en een woonzorgcentrum, met name een ‘rusthuisklas’. De kinderen van de plaatselijke basisschool uit Vinkt volgen zo op vastgelegde tijdstippen les bij de bewoners van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr