Begrotingscontrole zorgt voor extra geld voor zorg en welzijn 5 april 2018

 
De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingsopmaak 2018 het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen met 350 miljoen euro te versterken. Op de ministerraad van vrijdag 30 maart jl. besloot de Vlaamse Regering om, op vraag van minister Vandeurzen, hier nog eens 12 miljoen euro eenmalige investeringen bovenop te doen. Daarnaast werden ook een aantal recurrente uitgaven aanvaard. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Hiermee kunnen we verder inzetten op de zorg en ondersteuning van kwetsbare personen. In meerdere segmenten van de zorg- en welzijnssector wordt dus voor meer capaciteit gezorgd. Het blijft echter niet bij een loutere uitbreiding van het aantal plaatsen of woongelegenheden. Diverse sectoren worden ondertussen hervormd zodat de middelen ook beter kunnen worden ingezet.” Lees meer
 
 

Minister Vandeurzen verlicht druk op de gesloten instellingen 3 april 2018

 
Minister Vandeurzen zet extra middelen in die hij ter beschikking heeft gekregen bij de begrotingscontrole 2018 om de druk op de gesloten instellingen op korte termijn te verlagen. Lees meer
 
 

Vandeurzen zet in op werkbaar werk en extra zorgomkadering in de woonzorgcentra 3 april 2018

 
De zorgzwaarte in de woonzorgcentra stijgt, dat wil zeggen dat de bewoners zwaardere vormen van zorg nodig hebben. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin maakt daarom voor het derde jaar op rij geld vrij voor bijkomend personeel in woonzorgcentra om de stijgende zorgzwaarte te ondervangen. Zo zet de Vlaamse Regering, sinds ze in 2014 met de zesde staatshervorming bevoegd werd, de inhaalbeweging van een aangepaste zorgfinanciering van de woonzorgcentra verder door. Er wordt voor dit jaar 14 miljoen euro uitgetrokken voor 1.850 plaatsen en projecten werkbaar werk. Met deze middelen wordt voor ongeveer 250 VTE extra zorgpersoneel gefinancierd om de bewoners in de woonzorgcentra beter op te vangen. Lees meer
 
 

Zelfmoordlijn 1813 beter bereikbaar 29 maart 2018

 
De Zelfmoordlijn 1813 voerde 22% meer chatgesprekken in 2017. Voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is dit een duidelijk signaal dat de bekendheid en de toegankelijkheid van de Zelfmoordlijn 1813 nog steeds toeneemt. “We moeten er dan ook voor zorgen dat de Zelfmoordlijn 1813 en de chatfunctie de vele oproepen aankan. We zetten opgeleide studenten uit menswetenschappelijke richtingen mee in om oproepen van mensen die kampen met zelfdodingsgedachten op een kwaliteitsvolle manier te beantwoorden.” Lees meer
 
 

Vlaanderen investeert €20 miljoen extra voor meer plaatsen in betaalbare en leefbare kinderopvang 29 maart 2018

 
Met een budget van 20,4 miljoen bijkomende subsidies maakt de Vlaamse Regering verder werk van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor ouders en van de leefbaarheid van de kinderopvang voor de organisatoren. Specifieke aandacht gaat naar de toegankelijkheid van kinderopvang door budget te voorzien voor plaatsen die zich richten op kwetsbare kinderen en op flexibele kinderopvang. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr