28 maart 2012

Nieuwe regels voor kinderopvang van baby's en peuters

 

Vandaag werd in de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement het decreet goedgekeurd dat de organisatie regelt van kinderopvang van baby’s en peuters. De goedkeuring is een historisch moment. Het decreet regelt immers voor het eerst op fundamentele en transparante wijze de organisatie van de kinderopvang van de allerkleinsten.

Drie belangrijke pijlers

De 3 belangrijkste pijlers waar dit decreet op steunt, zijn:

  1. het feit dat iedereen die op een professionele wijze kinderopvang wil organiseren dat voortaan zal doen op basis van een vergunning van de overheid
  2. een grotere toegankelijkheid en betaalbaarheid van de kinderopvang en een hogere kwaliteit en leefbaarheid van de kinderopvangvoorzieningen
  3. daarnaast stelt het decreet ook belangrijke kwantitatieve doelstellingen. De Vlaamse Gemeenschap beoogt tegen 2016 een aanbod voor minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar, en vanaf 2020 voor alle gezinnen met een behoefte aan kinderopvang.

Vernieuwingen in het decreet

  • De belangrijkste vernieuwing die het decreet introduceert, is de verplichte vergunning voor al wie kinderopvang organiseert. Er komen drie soorten van vergunningen: een vergunning voor gezinsopvang, voor groepsopvang en opvang aan huis.
  • Een andere belangrijke verwezenlijking van het decreet is daarom dat het elke kinderopvangvoorziening op gelijke voet zal vergunnen, controleren en subsidiëren.
  • Er komt ook een nieuw getrapt subsidiesysteem. Elke kinderopvangvoorziening, die aan de vergunningsvoorwaarden voldoet, kan hiervoor een financiële ondersteuning krijgen (trap 1). Daarnaast kan een voorziening een subsidie aanvragen die hen in staat stelt aan gezinnen een prijs te vragen volgens hun inkomen (trap 2). Hierbovenop komt een subsidiëring voor die kinderopvangverblijven die een sociale functie vervullen, zoals een beleid rond kwetsbare gezinnen (trap 3).
  • In elke gemeente moet een ‘lokaal loket kinderopvang’ actief zijn. Bij dit loket worden de opvangvragen geregistreerd en krijgen de gezinnen info over beschikbare plaatsen in hun gemeente. Ze kunnen daar ook, zo nodig, bemiddelen en aandacht geven aan kwetsbare gezinnen. Andere opdracht voor dat loket is Kind en Gezin en het lokaal bestuur te informeren over de vraag naar opvang.
  • Wie instaat voor kinderopvang draagt een loodzware verantwoordelijkheid. Kinderbegeleiders dragen immers dag in dag uit zorg voor de kinderen van iemand anders. Er wordt een grote betrokkenheid verwacht en belangrijke competenties op vlak van pedagogische vaardigheden. Het decreet geeft de aanzet tot een duidelijk competentie- en kwalificatiekader voor de kinderopvangsector.

Het decreet zal ten laatste in 2015 in werking treden. In uitvoering van het decreet zal de Vlaamse Regering vorm geven aan verschillende uitvoeringsbesluiten die de transitie en operationalisering mogelijk maken. Voor de bestaande voorzieningen zullen de nodige overgangsmaatregelen getroffen worden zodat zij in staat zijn binnen een bepaalde termijn aan alle voorwaarden van het decreet te voldoen.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr