17 december 2012

Meer transparantie bij adoptie

 

De Vlaamse regering keurde het uitvoeringsbesluit over het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie goed. Dit besluit kadert in het vernieuwd adoptiebeleid waar de Vlaamse regering werk van maakt in uitvoering van het nieuwe decreet interlandelijke adoptie.

Een interlandelijke adoptie moet tot stand komen via een betrouwbaar en transparant adoptiekanaal. Het is de taak van het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) om erop toe te zien dat bij elke adoptie de rechten en belangen van het kind centraal staan en dat de adoptiedienst samenwerkt met betrouwbare personen of organisaties uit het herkomstland die het Haags verdrag onderschrijven. Om dit te garanderen, zal het VCA proactief de kanalen die aangebracht worden door de adoptiediensten onderzoeken. Ook de wetgeving van het herkomstland zal voortaan gescreend worden door het VCA. Momenteel is er in het kader van adoptie, een samenwerking met 9 landen.  

De adoptiediensten worden via subsidies gestimuleerd om in meer verschillende herkomstlanden te werken. Zo wordt de spreiding van de kanalen groter. In tegenstelling tot voorheen bepalen voortaan het aantal lopende en onderzochte kanalen het subsidiebedrag, en niet meer het aantal adopties die gerealiseerd worden. Momenteel lopen er in 12 landen proefdossiers. Tijdens de proefprocedure wordt nagegaan of de samenwerking met het herkomstland ook in de praktijk goed verloopt. Eventuele problemen kunnen dan opgelost worden voordat het kanaal definitief opengaat.

Voor kandidaat-adoptieouders worden de kosten voor de bemiddeling beperkt. Dankzij het nieuwe uitvoeringsbesluit wordt ook het inzagerecht transparant gemaakt. De geadopteerde krijgt hierbij het recht gegevens over zijn afkomst, zijn biologische ouders, over de redenen van zijn afstand, over de nazorgrapporten enz. op te vragen

Het decreet interlandelijke adoptie zal met dit laatste uitvoeringsbesluit in  2013 volledig in voege treden.

Huidige situatie adoptiesamenwerkingen

Er zijn 9 landen (10 kanalen) waar de adoptiediensten een samenwerking mee hebben:

 • China
 • Sri Lanka
 • 2x Ethiopië
 • Marokko
 • Thailand
 • De Filippijnen
 • Colombia
 • Zuid-Afrika
 • Polen

In 12 landen lopen proefdossiers met het oog op een mogelijke samenwerking:

 • India
 • Burkina Faso
 • Haïti
 • Togo
 • Nigeria
 • Chili
 • Kameroen
 • Bulgarije
 • Portugal
 • Kenia
 • Oeganda
 • Guinéa
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr