5 december 2014

Kwaliteit in ziekenhuizen

 

Vlaams Indicatorenproject voor patiënten en professionals (VIP²) boekt vooruitgang

VIP² is een initiatief om de kwaliteit van de zorg voor patiënten in ziekenhuizen te verbeteren. Ziekenhuizen meten hun kwaliteit en kunnen deze vergelijken met die van andere ziekenhuizen. De ziekenhuiswereld verzamelt vandaag in Brussel voor een stand van zaken tijdens de studiedag “VIP²: making indicators work!”

 “De voorbije jaren is er veel vooruitgang geboekt. In het voorjaar zetten we een volgende belangrijke stap”, zegt prof. dr. Dirk Ramaekers, voorzitter van VIP². “Ziekenhuizen, hoofdartsen en de Vlaamse overheid bieden dan de kwaliteitsresultaten aan op één website. Patiënten hebben immers het recht om geïnformeerd te worden over de kwaliteit van de zorg.” 

“Dit project biedt een meerwaarde voor de ziekenhuizen, de gebruikers en de overheid. Daarom werd beslist om het initiatief structureel te verankeren in een Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg”, zegt minister Jo Vandeurzen. “Op termijn kunnen ook de kwaliteitsinitiatieven van andere zorgsectoren hier hun plaats krijgen.”

Making indicators work … een gezamenlijk initiatief!

Ziekenhuizen, (hoofd)artsen en patiëntenvertegenwoordigers bundelden met steun van de Vlaamse overheid hun krachten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het unieke is dat alles op vrijwillige basis gebeurt en dat het initiatief bij de sector zelf ligt, in samenspraak met de patiënt. Het succes is ook te danken aan een slimme combinatie van gedreven professionals die in dialoog treden met patiënten en samen bepalen wat kwaliteitsvolle zorg inhoudt.

“Nu de inhoud meer en meer vorm krijgt, gaan we de duurzaamheid van het project verzekeren. De oprichting van een ‘Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg’ zal hier borg voor staan”, zegt minister Jo Vandeurzen.

Making indicators work … de patiënt centraal! 

Ziekenhuizen maken tijdens de studiedag kennis met een aantal best practices. Het centraal stellen van de patiënt in het nastreven van kwaliteitsvolle zorg komt daarbij prominent aan bod. Daartoe werd Leslee Thompson uitgenodigd als keynote speaker. Vertrekkende vanuit het mantra ‘nothing about the patient, without the patient’ en een daarop geënte leiderschapsstijl, groeide het Kingston General Hospital in Ontario (Canada) in enkele jaren uit tot één van de meest performante ziekenhuizen (zowel kwalitatief als financieel gezien). Overbodig om te stellen dat haar ervaringen en ‘lessons learnt’ kunnen inspireren.

Making indicators work … meten, opvolgen en monitoren!

Het verzamelen van betrouwbare data staat centraal in het indicatorenproject. Vera De Troyer (ICURO): “Daartoe worden onder meer externe audits georganiseerd, waarbij ziekenhuizen op een onaangekondigd moment elkaar bezoeken en een aantal kwaliteitschecks uitvoeren. Een sterke formule zo blijkt, omdat een externe audit niet enkel een boost betekent voor het geauditeerde ziekenhuis zelf, maar ook toelaat om samen de kwaliteit te verbeteren door goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen.”

Om de verbetercultuur tot stand te brengen, gaat het initiatief verder dan enkel het meten, registreren en terugkoppelen van data. Het opvolgen of monitoren van de indicatoren is daarbij essentieel. Zo wordt binnenkort een volgende versie van de indicatoren voor borstkanker (incidentiejaren 2009-2011) aan de ziekenhuizen overgemaakt. Toch is enige voorzichtigheid aangewezen, weet ook Liesbeth Van Eycken (Kankerregister): “Elke indicator vertelt een verhaal op zich en moet met de nodige nuances aangebracht en juist geïnterpreteerd worden. Indicatoren vormen als dusdanig een uitnodiging om in het ziekenhuis samen te werken aan kwaliteit en daar waar mogelijk verbeteringen aan te brengen.”

Making indicators work … transparantie inclusief!

Dirk Ramaekers (voorzitter VIP²): “Patiënten hebben het recht om geïnformeerd te worden over de kwaliteit van de zorg. In een eerste stap hebben vele ziekenhuizen al heel wat van hun kwaliteitsinformatie op hun eigen ziekenhuiswebsite publiek gemaakt. Ziekenhuizen mogen terecht fier zijn op hun inspanningen. In 2015 willen we een stapje verder gaan en die informatie toegankelijk maken via één gebruiksvriendelijke website.”

Door voorafgaandelijk gebruikerstesten te organiseren, garanderen we dat de website straks informatie bevat die voldoende duidelijk is én ook aan sector de mogelijkheid biedt om toelichting te geven bij hun resultaten en de ondernomen verbeteracties. 

Dirk Ramaekers opnieuw: “De resultaten van een ziekenhuis kunnen daarbij vergeleken worden met een streefdoel dat ons werd aangeleverd door de wetenschappelijke (beroeps)verenigingen. Ervaringen uit het buitenland leren dat ziekenhuizen niet zomaar vergelijkbaar zijn en dat ranglijstjes niet betrouwbaar zijn. Een indicator belicht slechts 1 bepaald aspect van het zorgproces en geeft onvoldoende het totale plaatje weer. De website moet met andere woorden een tool worden om (1) onze patiënten correct te kunnen informeren en (2) transparantie te bieden over hoe een ziekenhuis werkt aan kwaliteitsverbetering op diverse gebieden . Ook voor de media is een rol weggelegd. Met deze website heeft de pers een instrument in handen om eenieder correct te informeren.”

Ilse Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform): “Wij zijn verheugd met de openheid en de initiatieven die de sector neemt om patiënten informatie te verschaffen omtrent de zorgkwaliteit. Wij reiken daartoe voorstellen aan over zowel de formulering als de weergave van de indicatoren. Een gezamenlijk project dat er erg veelbelovend uitziet”’ 

 

Lees meer over het indicatorenproject in Zorgwijzer

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr