14 mei 2014

Ingrid Lieten en Jo Vandeurzen stellen Draaiboek Dorpsrestaurants voor

 

Eenzaamheid en armoede

Onze samenleving evolueert. Het aantal ouderen stijgt, de levensloop van mensen wordt complexer, gezinnen worden kleiner… Volwassen kinderen blijven  niet meer in hun dorp wonen. Ze trekken erop uit en verhuizen voor hun werk of vinden elders een partner.

In die veranderende context zijn relaties tussen de generaties minder vanzelfsprekend en minder stabiel. Het sociale en familiale weefsel waarop we kunnen terugvallen voor dagelijkse bezoekjes, karweitjes in huis, boodschappen, sociale en maatschappelijke dienstverlening, hulp bij het invullen van papieren, of gewoon ontspanning wordt kleiner.

Nochtans is net dat generatiecontact zo belangrijk voor de sociale samenhang en de solidariteit in onze huidige samenleving.  

‘Rijk zijn doe je met veel vrienden, arm zijn doe je alleen’.
Heel wat mensen zijn vandaag eenzaam, maar als je ook nog weinig geld hebt, is dat dubbel zo erg.
Als je oud en arm bent, heb je maar liefst 40% kans om sociaal geïsoleerd te geraken. 

Twee provincies: Limburg en West-Vlaanderen

Het idee van een dorpsrestaurant is een achttal jaar geleden ontstaan in Schoonbeek-Bilzen. Het doel was en is mensen op een laagdrempelige manier samenbrengen onder het motto: eten, ontmoeten en activeren.

Het concept is eenvoudig, maar de impact is groot. Dorpsrestaurants brengen inderdaad mensen samen, stimuleren onderlinge hulp, versterken de dorpsgemeenschap, activeren mensen, creëren sociale tewerkstelling en zinvol vrijwilligerswerk, herwaarderen parochiezaaltjes en zijn een springplank voor nieuwe dorpsvoorzieningen, informatiemomenten en laagdrempelige dienstverlening. Ten slotte is het ook een antenne om noden bij de bevolking op het spoor te komen.

Het idee van de dorpsrestaurants groeide uit een bevraging in de gemeente die twee belangrijke noden naar voren schoof: goedkope maaltijden en sociale contacten. Concreet wilde het eerste dorpsrestaurant  mensen uit de buurt één dag per week gezellig, gemakkelijk, gezond en goedkoop samen aan tafel brengen voor een middagmaal.

De dorpsrestaurants zijn in Limburg gestart vanuit RIMO Limburg. Daarna hebben een aantal lokale besturen het idee opgepikt. Ondertussen draaien er al 80 dorpsrestaurants in Limburg, in 32 gemeenten, met gemiddeld 50 bezoekers en 6 vrijwilligers per dorpsrestaurant.

In West-Vlaanderen wordt de draad opgepikt onder meer vanuit de zorgnetwerken van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Daar staat de teller vandaag op 6 dorpsrestaurants, met gemiddeld 35 bezoekers en 6 vrijwilligers per dorpsrestaurant. Ook op andere plaatsen in Vlaanderen starten lokale besturen, diensten of organisaties met een dorpsrestaurant.

Een boek vol aanbevelingen en tips

“Regelmatig krijgen we vragen van  lokale besturen en derden uit heel Vlaanderen over  hoe ze een dergelijk dorpsrestaurant in de praktijk moeten opstarten”, zegt Stef Vandebroek van Rimo Limburg. Vandaar is het idee gegroeid om een draaiboek op te stellen.” Het draaiboek gaat verder in op verschillende vragen:
- wat is een dorpsrestaurant?
- hoe start je met een dorpsrestaurant?
- hoe werkt een dorpsrestaurant in de praktijk?
- welke informatie-, doorverwijs- en signaalfunctie kan een dorpsrestaurant hebben?
- wat is het kostenplaatje?

Op al die vragen wil het draaiboek, dat vandaag gepresenteerd wordt, een antwoord bieden. Het is immers gebaseerd op de vele jaren ervaring van heel wat dorpsrestaurants. Het draaiboek bevat handvaten om een dorpsrestaurant op te starten, maar ook concrete aanbevelingen uit de praktijk en opbouwende tips vanuit het brede werkveld.

Aangezien dorpsrestaurants door heel wat lokale besturen beschouwd worden als een project, waarin ze kwetsbare mensen kunnen bereiken, leek het voor Samenlevingsopbouw opportuun om dit draaiboek aan alle lokale besturen van Vlaanderen te bezorgen.
Vanaf volgende week kan iedereen er mee aan de slag!

Voor de realisatie van het draaiboek kon Samenlevingsopbouw rekenen op de steun van Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Beide ministers hebben een éénmalige projectsubsidie van in totaal 10.000€ toegekend voor opmaak, druk en verspreiding van dit draaiboek.

Categorie: 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr