22 juni 2012

Al meer dan 200 buddy's in Vlaanderen

 

Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor (ex-)psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’ is dan ook meer dan welkom. Meer dan 200 (ex) -psychiatrische patiënten maken in Vlaanderen gebruik van het Buddyproject. Nadat minister Vandeurzen in december 2011 de buddywerking uitrolde naar heel Vlaanderen, nemen de Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) en Zorgnet Vlaanderen nu de coördinatie van het project voor hun rekening. Dat heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist.

Minister Jo Vandeurzen: “De buddywerking vormt duo’s van psychisch kwetsbare deelnemers en vrijwilligers. Die duo’s doen samen dingen die ze leuk vinden. Wandelen, winkelen of naar de film gaan. Als het maar opbeurend is en het sociaal isolement van de deelnemers doorbreekt.” Mensen met een psychiatrisch verleden zien immers vaak alleen maar psychiaters of lotgenoten. De buddy staat centraal voor de gewone wereld. “Wij willen de ex-patiënt een contact in het ‘echte leven’ bieden. Geen hulpverlener die analyseert, maar iemand die er gewoon is. Als een brug naar de buitenwereld”, zegt minister Vandeurzen.

Een goed ingebouwde buddywerking biedt verschillende voordelen: het haalt sociaal zwakkere mensen uit hun isolement, het werkt anti-stigmatiserend, het verhoogt de kwaliteit van het leven van mensen met complexe psychiatrische problemen, het verlaagt de kans van de ex-psychiatrische patiënt op herval of heropname in een ziekenhuis en het verkleint het risico op zelfdoding. In Vlaanderen kunnen meer dan 200 (ex-)psychiatrische patiënten nu al terecht bij een buddy in een van de 13 regio’s.

Buddywerking is zoveel meer dan enkel het koppelen van een deelnemer met een buddy.  Een heel proces gaat eraan vooraf en volgt erop, profilering van de werking, materiaalontwikkeling, werving van deelnemers en vrijwilligers, intakegesprekken met beide partijen, overlegfase voor koppeling, opvolging, ondersteuning van vrijwilligers door middel van vorming… Daarnaast is er nog de netwerking met andere belangrijke organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg en de wereld van de vrijwilligerswerking en het belang van afstemming en uitwisseling tijdens bijeenkomsten met collega-projectmedewerkers.

“Je kan écht het verschil maken voor iemand”

De buddywerking, winnaar van de ‘Psychiatry Award 2011’, bestaat sinds eind 2007. De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) en Zorgnet Vlaanderen, twee koepels die zich inzetten voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, gaan nu  een samenwerkingsverband aan voor de coördinatie 5 thema’s, waarvan de buddywerking er één van is. De andere vier thema’s zijn  de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen, suïcidepreventie, daderhulp en Vroegtijdige Detectie en Interventie bij Psychiatrische stoornissen. 

Zoektocht naar kwalitatieve match

Koppelen van deelnemers aan vrijwilligers en omgekeerd is meer dan een eenvoudige zoekactie.  Er wordt duidelijk meegegeven aan zowel de kandidaat-deelnemers als –vrijwilligers dat er door de zoektocht naar een zo kwalitatief en passend mogelijke match enkele maanden kunnen overgaan.

Wie via de 'Buddy's' zelf iemand een helpende hand wil reiken, kan zich nog steeds melden via www.buddyproject.be. “Je kan écht het verschil maken voor iemand”, aldus minister Vandeurzen.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr