Minister Vandeurzen zet schouders mee onder versterkte omkadering door directe inzet van bijkomend personeel 7 mei 2018

 
Minister Vandeurzen erkent dat de opvoeders in voorzieningen voor minderjarigen met een handicap geconfronteerd worden met complexer wordende problemen en stelde vandaag op een overleg met de vakbonden dat hij een belangrijke extra inspanning doet om daaraan tegemoet te komen. Er komen op korte termijn in totaal 500 jobs bij voor de sector personen met een handicap en de jeugdhulp. Ook zal er geïnvesteerd kunnen worden in aan de doelgroep aangepaste infrastructuur. Lees meer
 
 

Vlaanderen legt eigen laag bovenop sociale zekerheid met Vlaamse sociale bescherming 2 mei 2018

 
Het Vlaams Parlement keurde woensdag 2 mei definitief het decreet goed over de Vlaamse sociale bescherming. Hiermee geeft het groen licht aan een van de meest grootschalige en unieke werven van deze Vlaamse Regering. Vlaanderen is een van de weinige regio’s die bovenop de federale sociale zekerheid een eigen sociale bescherming uitbouwt. De Vlaamse sociale bescherming doet voor de financiering een beroep op de solidariteit van iedereen die in Vlaanderen woont. 4,5 miljoen Vlamingen betalen jaarlijks 51 euro (of 26 euro voor mensen met een lager inkomen). Daarmee helpen ze 300.000 Vlamingen die zorg nodig hebben. Lees meer
 
 

Jo Vandeurzen bezoekt de rusthuisklas, een schoolvoorbeeld van vermaatschappelijking 2 mei 2018

 
Vandaag, op woensdag 2 mei, bracht Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een werkbezoek aan een uniek voorbeeld van vermaatschappelijking van de zorg. Het betreft een origineel intergenerationeel initiatief tussen een school en een woonzorgcentrum, met name een ‘rusthuisklas’. De kinderen van de plaatselijke basisschool uit Vinkt volgen zo op vastgelegde tijdstippen les bij de bewoners van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum. Lees meer
 
 

10.000 jobs extra in de Vlaamse zorgsector sinds begin legislatuur 29 april 2018

 
De Vlaamse Regering investeert in de zorg voor wie dat nodig heeft. Dat uit zich in de extra budgetten die sinds 2014 bijkomend werden vrijgemaakt, namelijk 650 miljoen euro. Met dat geld is ook extra personeel in de zorgsector aangeworven. In 2014, bij het begin van deze legislatuur waren nog 132.000 mensen werkzaam in de Vlaamse zorgsector, vandaag zijn dat er bijna 142.000. Dat betekent een stijging van 10.000 VTE op 4 jaar tijd. Lees meer
 
 

Vlaamse Regering en publieke en non-profit woonzorgcentra engageren zich in gezamenlijke ambities 27 april 2018

 
Met het oog op de realisatie van een duurzame, kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg sloten de Vlaamse Regering, op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en de vertegenwoordigers van de representatieve koepels van de residentiële ouderenzorg, vandaag een protocolakkoord af. Hiermee willen ze expliciet uiting geven aan hun wederzijdse intenties en goodwill in de realisatie van de acties die zijn opgenomen in de conceptnota ‘Residentiële ouderenzorg, een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders’. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr